Regulamin

F.U.H. MATEO

W SKLEPIE WWW.FUHMATEO.PL KLIENT JEST NAJWAŻNIEJSZY. DOŁOŻYMY WSZELKICH STARAŃ ABY ZAKUPY W NASZYM SKLEPIE BYŁY PRZYJEMNOŚCIĄ.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym WWW.FUHMATEO.PL prowadzony jest przez firmę: Firma Usługowo Handlowa MATEO Daniel Ziarkowski ul. Balicka 100 30-149 Kraków tel/fax 12 626-05-73 tel.kom 602-492-070, 606-267-110, email fuhmateo@fuhmateo.pl NIP: 677-164-06-05, REGON: 351414617.
2. Wypełnienie Formularza Zakupu jest równoznaczne z zapoznaniem się Kupującego Z Regulaminem oraz zaakceptowanie go.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Polski.
2. Zakupów można dokonywać 24h/7dni w tygodniu.
3. Zamówienia realizowane są według sposobu podanego w zakładce WYSYŁKA.
4. Produkty sprzedawane w sklepie WWW.FUHMATEO.PL posiadają gwarancję producenta.


§3. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w WWW.FUHMATEO.PL są cenami brutto i zawierają podatek VAT, a walutą jest POLSKI ZŁOTY.
2. Na każde zamówienie wystawiany jest paragon lub faktura.
3. Kupujący dokonuje wyboru płatności określonego w zakładce WYSYŁKA.
4. Ceny produktów mogą ulec zmianie.
5. Zamówienia będą realizowane w cenie za którą towar został zakupiony w E-SKLEPIE.

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT


§4. DOSTAWA
1. Kupujący wybiera sposób dostawy przy zakupie towaru.
2. Towar wysyłany jest zgodnie z cennikiem w zakładce WYSYŁKA. Osoba kupująca jest informowana o koszcie tranasportu podczas wypełniana formularza dostawy.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Wszelkie reklamacje związane z dostawą (brak przesyłki, nieprawidłowy adres, uszkodzona przesyłka) proszę zgłaszać drogą telefoniczną lub mailową.
5. Każda reklamacja będzie rozpatrywana w trybie natychmiastowym.


§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że nie był on używany oraz nie jest w żaden sposób zniszczony (zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku").


§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin może ulec zmianie. Zmiany wejdą w życie z chwilą ukazania się na stronie WWW.FUHMATEO.PL. Towar będzie sprzedawany wg regulaminu który w momencie zakupu obowiązywał na stronie WWW.FUHMATEO.PL.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2014 roku.

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI   

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: FUH MATEO - MAGAZYN UL.BALICKA 100, 30-149 KRAKÓW, na adres poczty elektronicznej: FUHMATEO@FUHMATEO.PL, numer telefonu +48 602 492 070.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

7. Jeżeli wartość reklamowanego Towaru uległa zmniejszeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie dokonania potrącenia należnego odszkodowania przy zwrocie kwot otrzymanych od Klienta. Zmniejszenie wartości Towaru może nastąpić w szczególności, gdy:

Trwa ładowanie strony...