Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA Uprzejmie informujemy, iż F. U. H. Mateo Folie Budowlane
ul. Balicka 100 30-149 Kraków, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: nazwa firmy (imię, nazwisko, nick), adres, telefon, e-mail, NIP. Dane te były pozyskane w momencie zakupu towaru Państwa (Firmy) w naszej za zgodą do wystawienia faktury (paragonu imiennego).

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest F. U. H. Mateo Folie Budowlane ul. Balicka 100 30-149 Kraków. NIP: 677-164-06-05 REGON: 351414617.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Balicka 100 30-149 Kraków, lub drogą mailową fuhmateo@fuhmateo.pl.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na oferowaniu i sprzedaży klientom produktów i usług.
5. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. czynności mieści się w zakresie działalności gospodarczej F. U. H. Mateo Folie Budowlane, ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby spółka mogła tworzyć ofertę i dostarczać swoim klientom produkty potrzebne do ich działalności.
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom F. U. H. Mateo Folie Budowlane kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów i usług, jak również w celach statystycznych i księgowych F. U. H. Mateo Folie Budowlane.
7. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1 - żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
2 - żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
3 - żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
4 - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
5 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
6 - przenoszenia Państwa danych osobowych,
7 - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji F. U. H. Mateo Folie Budowlane.

Trwa ładowanie strony...