Geowłóknina PPST 200 g/m2 3m x 50m = 150 m2

PPST 200 3m

720.00

Geowłókniny (PPST) to produkt wykonany z włókien polipropylenowych. Materiały te odznaczają się dużą wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia. Jej wszechstronne zastosowanie pozwala na wykonanie m. in. chodników, dróg czy podjazdów garażowych.

Produkt dostępnyWysyłka za 24 godziny

Kod produktu:

  • PPST200-3m

TYLKO ODBIÓR OSOBISTY

Geowłókniny PPST dostępne są w gramaturach od 100 do 300 g/m².

Główne funkcje Geowłóknin PPST:

WZMACNIAJĄCA:

Polega na przejęciu przez geowłókninę części obciążenia pochodzącego z obszaru ponad geowłókniną. Wzmacnianiem jest objęte rodzime podłoże gruntowe lub nasypowe obiektów budowlanych.

OCHRONNA:

Geowłóknina ochronna jest warstwą przejmująca oddziaływania ośrodka agresywnego w całości lub w takiej części, aby zabezpieczyć ośrodek chroniony.

Do mechanicznych oddziaływań można zaliczyć:

- Działanie wiatru i wody
- Działanie fal wodnych
- Działanie okruchów skalnych
- Perforacja


SEPARACYJNA:

Jej istotą jest niedopuszczenie do mieszania się dwóch ośrodków – najczęściej podłoża gruntowego i kruszywa, nasypu, podbudowy. Podstawowym celem stosowania geowłóknin separujących jest niedopuszczenie do pogorszenia się nośności warstwy materiałów nasypowych w czasie ich eksploatacji.

DRENAŻOWA:

Polega na umożliwieniu przepływu wody zapobiegając jednocześnie zamuleniu systemu drenarskiego poprzez stałe cząstki gruntu.

IZOLUJĄCA:

W połączeniu z nieprzepuszczalnym kompozytem funkcjonowanie geowłókniny jako materiału izolującego jest związane z uniemożliwieniem grawitacyjnego przepływu płynnego medium w kierunku prostopadłym do powierzchni geowłókniny. Cechą charakterystyczną jest tu występowanie wody jedynie po jednej stronie.

Najbardziej znane zastosowania geowłóknin w funkcji izolacyjnej to:
- Odcięcie składowanych śmieci od podłoża gruntowego zapobiegające skażeniu wód gruntowych produktami reakcji zachodzących w wysypiskach odpadów komunalnych i przemysłowych,
- Odcięcie podłoża gruntowego od środowiska wodnego w sztucznych zbiornikach wodnych,
- Odcięcie konstrukcji budowli inżynierskich od wody gruntowej.

TYLKO ODBIÓR OSOBISTY

Specyfikacja

 

Właściwości

Jednostka Miary

Metoda Badań

Wartość deklarowana

Masa powierzchniowa:

g/m2

EN ISO 9864

±200

Wytrzymałość na rozciąganie MD:

[kN/m]

EN ISO 10319

≥10,0

Wytrzymałość na rozciąganie CMD:

[kN/m]

EN ISO 10319

≥20,0

Wydłużenie w chwili zerwania MD:

[%]

EN ISO 10319

≥95,8

Wydłużenie w chwili zerwania CMD:

[%]

EN ISO 10319

≥69

Wytrzymałość na przebicie dynamiczne:

[mm]

EN ISO 10319

≥20,0

Wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR):

[kN]

EN ISO 10319

1,57

Grubość przy nacisku 2kPa:

[mm]

EN ISO 9863

2,2

Rozmiar:

m

ND

3 x 50

Metrów kwadratowych:

m2

ND

150

Trwa ładowanie strony...